1.       Reglement van deelname

U kunt met een carnavaleske voorstelling uitkomen in de volgende categorieën:

 • Wagens
 • Groepen groot (vanaf 6 pers)
 • Groepen klein (3 t/m 5 pers)
 • Individueel of tweetal

1.1  Carnavaleske voorstelling

De voorstelling welke door de deelnemer wordt uitgebeeld tijdens de optocht dient een duidelijk carnavalesk karakter te dragen. In dien er gebruik wordt gemaakt van een tractor dient deze versiert te zijn.

 

1.2  Veiligheid en aansprakelijkheid

De constructie van de wagens dient zowel voor deelnemers als publiek veilig te zijn. Het is toegestaan om confetti te gebruiken maar geen andere materialen zoals: stro, hooi, zaagsel of papier uit een versnipperaar.

Gebruik uw gezond verstand zodat u anderen geen schade toebrengt. Verder is vuur of open vuur niet toegestaan in de optocht. Bestuurders van motorvoertuigen mogen tijdens de optocht geen gebruik maken van alcoholische dranken, dit geldt ook voor de overige deelnemers.

De Hoonhakkers zijn niet aansprakelijk voor letsel en/of schade aan deelnemers en derden ontstaan tijdens deelname aan de optocht. Wij adviseren u er zorg voor te dragen dat uw wettelijk verplichte verzekeringen in orde zijn.

Alle gemotoriseerde voertuigen dienen goed verzekerd te zijn, de bestuurder dient een geldig rijbewijs te hebben voor het voertuig.

Deelnemende wagens worden door de vereniging van te voren gekeurd op carnavaleske kwaliteit en veiligheid.

 

1.3   Startnummers

 

Het start nummer dient voor de optocht te worden op gehaald in café Kappers. Het start nummer dient duidelijk zichtbaar op de voorkant van de wagen te worden bevestigd. Het is mogelijk om u voor de optocht nog op te geven echter heeft en vooraanmelding onze voorkeur, dit in verband met de voorbereidingen.

 

Het start nummer is het bewijs van deelname aan de optocht. Na de prijs uitreiking die zondagmiddag rond 16:30 plaats vindt in de residentie zaal Kappers kunt u mits u niet naar voren wordt gehaald (nummers 1,2 en 3) uw prijs op halen bij Ivo Braam. Dit gebeurt echter alleen op vertoon van uw start nummer.

 

De vereniging kan op basis van de carnavaleske en technische kwaliteit van de voorstelling, tot aanvang van de optocht bepalen deelnemers uit te sluiten of geen prijzengeld uit te keren. Bij calamiteiten tijdens de optocht, kan zij tevens soortgelijke beslissingen nemen. 

 

 

1.4   De route van de optocht

 

 

1. Start op het dorpsplein
2. Via de Kerkstraat richting de Dammans Es
3. Via de Dammans Es naar de Horst
4. Via de Koelmansstraat
5. Via Koelmansstraat naar de Lage Weide
6. Via de Lage weide naar de Weitjes 
7. Via de Weitjes via de Koelmansstraat
8. Via Lage weide naar de Tempelhof
9. Via de Tempelhof naar het Dorpsplein 

 

 

2.     Regels met betrekking op de optocht

De optocht start om 14:00 u alle deelnemers dienen met hun voorstelling uiterlijk om 13:45 uur aanwezig te zijn. Het opstellen voor start gebeurt bij het dansende paard achter Prinsenwagen van de Hoonhakkers en zal zich verder vormen op de Kerkstraat richting de Potstal.

Let op dat alle betrokkenen, dus ook de bestuurders van de voertuigen, carnavalesk gekleed dienen te zijn. Neem voorgaande punten goed in acht. Dit bevordert een goed en plezierig verloop van de optocht. Bij voorbaat dank.

 

3.     De jury

 

De optocht zal worden beoordeeld vanuit verschillende plaatsen langs de route. 

 

De jurering vindt plaats door een onafhankelijke jury.

 

De juryleden zijn samengesteld uit dames en heren uit Hoonhorst en omgeving. De jury bestaat uit plus minus 2 tot 4 personen.

 

Beroep en/of bezwaar tegen de jury uitslag is niet mogelijk.

 

 • De jury beoordeeld de voorstellingen op o.a. de volgende punten:
 • De humor voor en tijdens de optocht;
 • Het carnavaleske, de actualiteit en originaliteit ven de voorstelling;
 • De compositie van het geheel;
 • De muziek. De mate waarin deze bijdraagt of afbreuk doet aan het kijkplezier van de toeschouwer. (Dit heeft zowel betrekking op de keuze van de muziek als het volume);
 • De mate van verzorging van de onderdelen als grime, decor, kostuums, muziek, ect;
 • De regie de opstelling en het spelen ven de deelnemers;
 • Het bewaren van het onderling verband, speciaal voor de lopende groepen.
 •  

De deelnemers dienen het vallen van “gaten” in de optocht te voorkomen.

 

Als de deelnemer een act uit wil voeren dan uitsluitend in voorwaartse richting. Een deelnemer herhaalt de act pas als de ontstane ruimte is dicht gelopen. Het niet nakomen van deze regel kan in de jurering worden mee genomen.

 

De beoordeling wagens (op ieder onderdeel zijn maximaal 20 punten te behalen) :

 • Idee/uitbeelding
 • Kleur en afwerking 
 • Techniek en muziek
 • Kostuums en grime
 • Activiteit/ humor
 • Totaal indruk
 • Thema

 De beoordeling loopgroepen en tweetallen en individuen (op ieder onderdeel zijn maximaal 20 punten te behalen) :

 • Idee/uitbeelding
 • Kostuum en grime
 • Activiteit/ humor
 • Totaal indruk
 • Thema

 

4. Prijzengeld optocht

 

Het prijzengeld wordt beschikbaar gesteld door de Hoonhakkers.

Er zijn prijzen in 4 categorieën:

 • Wagens
 • Groepen groot (vanaf 6 pers.)
 • Groepen klein (3 t/m 5 pers.)
 • Individueel/tweetal

 

De prijzen worden uitgereikt rond 16:30 in residentie zaal Kappers. De nummers 1,2 en 3 zullen op het podium worden gehaald om hun prijs in ontvangst te nemen. De overige winnaars zullen worden omgeroepen en kunnen hun prijs op halen bij Ivo Braam.

 

Prijs
Wagens
Grote groepen
Kleine groepen
Tweetal/Individueel
1
125
125
100
50
2
100
100
75
35
3
75
75
50
25
4
50
50
35
10
5
50
50
35
10
6
50
50
35
10
7
50
50
35
10
8
50
50
35
10
9
50
50
35
10
10
50
50
35
10
11
50
50
35
10
12
50
50
35
10
13
50
50
35
10
14
50
50
35
10
15
50
50
35
10

 

 5.       Aanmelding

 

Aanmelden voor de optocht kan door een mailtje te sturen naar optocht @ hoonhakkers.nl Dit kan uiterlijk tot 24 uur voor aanvang van de optocht. Vermeld duidelijk wie de contact persoon is en waar de eventuele wagen wordt gebouwd. Deelname aan onze optocht is uitsluitend voor deelnemers uit Hoonhorst of directe omgeving. 

 

Voor late deelnemers is er de mogelijkheid om zich een half uur voor de aanvang van de optocht te melden in het café Kappers.